Милен и Ирена Стефанови

Мисионери в Западните Балкани

"Колко са прекрасни върху планините нозете на онзи, който благовествува, който проповядва мир! Който благовествува добро, който проповядва спасение! Който казва на Сиона: Твоят Бог царува!" Исая 52:7

m-r-photo

Ние сме родом от Добрич, България, но сме граждани на Божието Царство тук, на Земята.

Благодарим Ви за интереса и Ви каним да съ-участвувате с нас в мисионерския ни живот.

През лятото на 2022 година напуснахме България и от тогава служим в Западните Балкани. През краткото време на нашето служение извън България, в екип с други служители участвахме в 7 евангелизации, а други две евангелизации организирахме сами.

През целия си християнски живот сме били мисионери на всяко място, където Бог ни отведе - семейство, приятели, работа, църква, гражданско общество...

През целия си християнски живот сме проповядвали Евангелието предимно с живота си, а когато се наложи - и с думи.

От съображение за сигурност и предвид на политическата ситуация, виждате снимка на ръцете ни. Тя е символ на начина, по който вървим заедно с Господаря на нашия живот.

Посветили сме се на изграждане на Христовата църква чрез създаване на ученици и поклонници на Исус Христос.

Наше вдъхновение са стиховете от Деяние на апостолите 2:42-47.

Нашата цел е да научим църквата да постоянства в поучението на апостолите; в разчупването на хляба и в молитвите; да дадем възможност на Бог да върши знамения и чудеса; да научим Христовите последователи да бъдат винаги единни; да си служат един на друг с всичко, което Бог им е дал; да бъдат гостоприемни; заедно да хвалят Бога; да печелят благоволението на обществото, в което живеят, служейки му.

А надеждата ни е Бог всеки ден да прибавя към Неговата свята църква онези, които се спасяват.

За повече информация, може да се свържете с нас на мейл: thebalkancall(at) gmail.com

Подкрепи Милен и Ирена!

Банка

Използвайте детайлите по-долу

1. Allianz Bank

  • Milen Stefanov Stefanov
  • IBAN: BG27BUIN95611000123082
  • BIC: BUINBGSF

2. Revolut

  • Milen Stefanov Stefanov
  • IBAN: LT363250049614467826
  • BIC: REVOLT21

Онлайн

С дебитна или кредитна карта. Без допълнителни такси!
лв.